POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

PRZEDSIĘBIORCA UZYSKAŁ SUBWENCJĘ FINANSOWĄ W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM", UDZIELONĄ PRZEZ PFR SA.

Einzelheiten
TRIPADVISOR

Customer satisfaction with our services is of the utmost importance to us.

Einzelheiten
MASSAGES

A wide range of massge beneficial for body and soul

Einzelheiten
FACIAL COSMETICS

Spring freshness on your face

Einzelheiten
Pielęgnacja okolicy

The eyes are the mirror of the soul.

Einzelheiten
HAND AND FOOT CARE

Marvel autumn with the look of your hands and feet

Einzelheiten
ULTRASOUND

Lose fat easy and fun. Why not?

Einzelheiten
DIAMOND MICRODERMABRASION

New look of your skin

Einzelheiten
MICRO-NEEDLE MESOTHERAPY

Stars therapy is also available to you

Einzelheiten
DEPILATION

Discover yourself in the spring

Einzelheiten
RADIO FREQUENCY SCULPTOR II RF FOCUS

A new weapon in the fight against the effects of again

Einzelheiten
EDERMOLOGIE BODY HEALTH

Effective fight against cellulite

Einzelheiten
ANTI-CELLULITE TREATMENT PACKAGE

Variety of treatments – one goal, lose cellulite

Einzelheiten
ANTI-WRINKLE TREATMENT PACKAGE

Combining multiple technologies for the sake of a youthful appearance

Einzelheiten
GIFT CERTIFIICATES

Give your loved ones a unique gift

Einzelheiten
RODO- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW FIRMY ARCADIA SPA

Einzelheiten