GDPR INFORMATION

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW INSTYTUTU KOSMETYKI NOWOCZESNEJ ARCADIA SPA  DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo!

Z dniem 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 4 pkt.7 RODO) jest Instytut Kosmetyki Nowoczesnej Arcadia Spa 

2. W związku z wprowadzeniem w życie RODO czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usług kosmetycznych, masaży wykonywanych w salonie Arcadia Spa ul. Na Piaskach 4/2 80 846 Gdańsk.

 

3. Realizacja wizyty będzie odbywać  się po wcześniejszej internetowej, telefonicznej lub osobistej rezerwacji. Przechowywane dane wcześniejszych rezerwacji bądź zapłaty zadatku będą odbywały się za pomocą poczty elektronicznej: e-maila arcadiaspa@arcadiaspa.pl oraz wskazanego konta bankowego.

 

4. Przechowywanie danych przez Instystut Kosmetyki Nowoczesnej Arcadia Spa będzie odbywało się w myśl następujących zasad:

- dane nie będą udostępniane nikomu;

- dane będą chronione przed dostępem osób trzecich;

 

5. Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i realizacji usługi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 NR 133, poz. 883).